صفحه نخست ثبت نام پيگيري و رويت مشخصات يادآوري كد رهگيري ارتباط با ما

بسمه تعالی

سرفصل ها

عنوان رشته مواد آزمون
مهندسی برق - قدرت مدار 1 و 2 - بررسی سیستم های قدرت - کنترل - ماشین - اندازه گیری الکتریکی - الکترومغناطیس
مهندسی برق – الکترونیک و کنترل مدار 1 و 2 - مدار منطقی - اندازه‌گیری - الکترونیک - کنترل - الکترومغناطیس
لیسانس شیمی شیمی آلی - شیمی معدنی - شیمی تجزیه - شیمی فیزیک
مدیریت و مهندسی صنایع تئوری های مدیریت - مدیریت منابع انسانی - تحقیق در عملیات - اقصاد خرد و کلان - ریاضی و آمار - مدیریت استراتژیک
حسابداری حسابداری مالیاتی – حسابرسی - حسابداری صنعتی - اصول تنظیم و کنترل بودجه - مدیریت مالی - ریاضی و آمار
دروس عمومی هوش و استعداد - مبانی کامپیوتر - زبان انگلیسی

براي ثبت نام اينجا را كليك نماييد